Bud-Expert to przedsiębiorstwo inżynierskie założone przez byłego Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku mgr inż. Wojciecha Migdała.


Doświadczenie zdobyte w ciągu ponad ośmioletniego okresu pracy w nadzorze budowlanym stanowi gwarancję profesjonalizmu  i perfekcyjnej znajomości tematyki budowlanej oraz administracyjnej.


Bud-Expert oferuje usługi inżynierskie w zakresie:

– sprawowania nadzorów inwestorskich,

– pełnienia funkcji inwestora zastępczego,

– kierowania budową,

– ekspertyz technicznych,

– przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych,

– projektów zmiany sposobu użytkowania.